Jste zde

Dotační program Variantní studie odkanalizování obcí a zásobování pitnou vodou 2019

Žádosti budou přijímány od 14. 1. 2019 do 1. 2. 2019. Postup podání žádosti a pravidla podpory jsou specifikovány v Pravidlech pro žadatele a příjemce dotace.

Cílem dotačního programu je podpora zpracování variantní studie odkanalizování nebo zásobování pitnou vodou všech místních částí obce (dále jen „studie"), která má obci napomoci nalézt optimální variantu řešení odkanalizování nebo zásobování pitnou vodou všech jejich místních částí. Studie bude podkladem pro změnu v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje.

Předpokládaný celkový objem finančních prostředků určený pro tento dotační titul je 600  000 Kč.

Žádosti se podávají prostřednictvím aplikace eDotace: http://dotace.plzensky-kraj.cz

Kontaktní osoby:
   Ing. Martina Landová
   tel: 377 195 333, e-mail: martina.landova@plzensky-kraj.cz