Jste zde

Dotační program „Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2018“ – poskytnutí dotací RPK

V přílohách tohoto článku naleznete přehled schválených dotací včetně náhradníka, vzorovou smlouvu o poskytnutí účelových dotací a přehled neschválených dotací. O ostatních žádostech bude rozhodnuto na jednání Zastupitelstva Plzeňského kraje dne 09.04.2018.

Bližší informace o stavu Vaší žádosti najdete také v aplikaci eDotace (záložka Můj účet / žádosti).

Informaci o zpracování konkrétního návrhu smlouvy obdrží úspěšní žadatelé e-mailem včetně příslušných pokynů. Vlastní návrh smlouvy bude možno nalézt na detailu konkrétní žádosti v aplikaci eDotace (http://dotace.plzensky-kraj.cz).
Přílohu návrhu smlouvy Pravidla Rady Plzeňského kraje pro užívání loga Plzeňského kraje naleznete zde.
Bližší informace o podmínkách čerpání dotace naleznete v Pravidlech pro žadatele a příjemce z dotačních programů na adrese http://dotace.plzensky-kraj.cz/ v detailu příslušného programu.
Konzultační místo a kontaktní osoby poskytující informace související s programem:
Krajský úřad Plzeňského kraje
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Škroupova 18
306 13 Plzeň.

Telefonické konzultace výhradně v úředních hodinách:

Po, St 8:00-17:00; Út, Čt 8:00-15:15; Pá 8:00-14:00

Osobní konzultace vždy na základě předchozí telefonické domluvy s administrátorem.

Kontaktní osoba – administrátor dotace:
Bc. Ondřej Čech
Oddělení cestovního ruchu, kancelář E112
Telefon: 377 195 386
Mobil: 777 353 667
E-mail: ondrej.cech@plzensky-kraj.cz

Kontaktní osoba pro obecné informace o dotačním programu: (formální náležitosti)
Helena Procházková
Sekretariát vedoucí odboru, kancelář 460
Telefon: 377 195 189
E-mail: helena.prochazkova@plzensky-kraj.cz

Časový harmonogram dotačního programu:
31.08.2018 nejzazší termín pro zaslání průběžné zprávy o stavu realizace projektu
30.09.2018 nejzazší termín ukončení realizace projektu
12.10.2018 nejzazší termín pro předložení Závěrečné zprávy a Vyúčtování použití dotace
14.12.2018 nejzazší termín pro vyplacení dotace