Jste zde

Dotační program Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2015 - vyhlášení

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 2604/14 ze dne 22.09.2014 dotační pravidla programu "Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2015" (dále jen „program“).
Cílem programu je podpora kulturních projektů v následujících oblastech:

  1. Divadlo
  2. Hudba, tanec
  3. Výtvarné umění
  4. Kulturní dědictví
  5. Podpora tradiční lidové kultury
  6. Postupové přehlídky neprofesionálních uměleckých aktivit

Znění Pravidel včetně nedílných příloh je uvedeno v přílohách.

Upozorňujeme žadatele, že v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 651/2014 lze na projekty vydávání hudby a literatury v okruhu 4 Kulturní dědictví poskytnout dotaci pouze do výše 70 % celkových způsobilých nákladů na projekt. Souhrn všech poskytnutých dotací z veřejných zdrojů na projekt nesmí přesáhnout 80 % (70 % na projekty vydávání hudby a literatury) celkových způsobilých nákladů na projekt.

Žádost se podává výhradně elektronicky prostřednictvím aplikace eDotace, která je přístupná na adrese http://dotace.plzensky-kraj.cz/.
Žádosti musí být podány nejpozději v poslední den lhůty pro podávání žádostí.

Sběr žádostí je stanoven v termínu od 01.10.2014 – 19.11.2014.

Konzultační místo a kontaktní osoby poskytující informace související s programem:
Krajský úřad Plzeňského kraje,
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Škroupova 18
306 13 Plzeň.

Konzultační dny: pondělí a středa 8.00 – 16.00 hod. nebo v jiné dny po předchozí telefonické domluvě.

Kontaktní osoby administrátoři dotace:
Mgr. Pavlína Steidlová
Oddělení kultury - č. kanceláře 469
Telefon: +420 377 195 799
GSM 733 698 613
E-mail: pavlina.steidlova@plzensky-kraj.cz
http://www.plzensky-kraj.cz

Bc. Zdeněk Valenta
Oddělení kultury - č. kanceláře 465
telefon.: +420 377 195 474
GSM 724 447 805
e-mail: zdenek.valenta@plzensky-kraj.cz
http://www.plzensky-kraj.cz

Kontaktní osoba pro obecné informace o dotačním programu: (formální náležitosti)

Helena Procházková
Sekretariát vedoucí odboru – č. kanceláře 460
Telefon: +420 377 195 189
E-mail: helena.prochazkova@plzensky-kraj.cz

Časový harmonogram dotačního programu:

01.10.2014 – otevření aplikace pro podávání žádostí
19.11.2014 - uzávěrka podávání žádostí o dotace
30.09.2015 - konec lhůty pro dokončení realizace dotované akce (projekt, jehož výstupem je vydání odborného autorského díla)
31.12.2015 - konec lhůty pro dokončení realizace dotované akce
15.10.2015 – nejzazší termín pro předložení Závěrečné zprávy včetně vyúčtování dotace (dotace na projekt, jehož výstupem je vydání odborného autorského díla), přesný termín bude stanoven v uzavřené smlouvě
01.02.2016 – nejzazší termín pro předložení Závěrečné zprávy včetně vyúčtování dotace, přesný termín bude stanoven v uzavřené smlouvě