Jste zde

Dotace MV - GŘ HZS ČR k zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů na rok 2018

Žádosti o dotaci k zabezpečení akceschopnosti jednotek SDH se podávají datovou schránkou na Krajské ředitelství hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje nejpozději do 28. února 2018.

Kontaktní osobou na KŘ HZS Plzeňského kraje je nprap. Iveta Faitová:

 tel.: 950 330 240

e-mail: iveta.faitova@hzspk.cz

Zásady pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace obcím na rok 2018 najdete v příloze.

Aktualizováno dne 01.02.2018 - 12:59