Jste zde

Dopravní infrastruktura a dotace prodejnám v malých obcích byly hlavními tématy setkání se starosty jižního Plzeňska

Další ze série setkání členů Rady Plzeňského kraje se starosty proběhlo 10. května 2018 v Lidovém domě ve Stodě. Starostové jižního Plzeňska se zajímali především o rekonstrukce silnic a mostů, dotace pro vybudování prodejen v malých obcích či připravované změny ve veřejné dopravě.

Radní pro zdravotnictví Milena Stárková seznámila přítomné s prvními zkušenostmi se zaměstnáváním ukrajinských zdravotních sester ve Stodské nemocnici, bez nichž by byl problém zajistit hladký chod nemocnice.

Po hlavní části následovalo individuální jednání mezi jednotlivými starosty a členy Rady Plzeňského kraje.

 

  

Příští setkání se starosty Klatovska se uskuteční ve čtvrtek 17. května 2018 v Domě dětí a mládeže v Nýrsku.