Jste zde

DOPORUČENÉ POSTUPY k dotačnímu titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů - Plzeňský kraj“ - AKTUALIZACE (5. vydání)

V příloze tohoto článku naleznete aktualizovaný dokument Doporučené postupy, který upravuje pravidla a postupy při poskytování sociálních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu a při čerpání dotací v rámci dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů - Plzeňský kraj".

Dokument mimo jiné vysvětluje povinnosti poskytovatelů sociálních služeb (příjemců dotace) z hlediska účetních postupů, vyúčtování poskytnuté dotace a vyrovnávací platby, uznatelnosti nákladů nebo výkladu problematiky základních činností jednotlivých druhů sociálních služeb. Dokument je průběžně aktualizován.