Jste zde

Domov Bystřice představil nové prostory včetně Snoezelenu

Během 10 měsíců se v DOZP Bystřice nad Úhlavou uskutečnila rekonstrukce a vznikly tak nové prostory, terasa a také aktivizační místnost Snoezelen. Celková investice vyšla na 6,8 milionu korun, hrazena byla v plném rozsahu z fondu majetku zařízení.

Rekonstrukce probíhala za provozu, odstartována byla na jaře 2017. Došlo na bezbariérovém oddělení k úpravám vícelůžkových ložnic na šest ménělůžkových, vznikla nová společenská místnost s přístupem na wifi a také aktivizační místnost Snoezelen. Ta je určena pro postižené klienty domova, kteří ve Snoezelenu pomocí terapie zdokonalují komunikaci a věnují se relaxačním aktivitám. Dále zde vzniklo nové atrium s horní terasou právě nad novou přístavbou a také bezbariérová vana s WC se závěsným systémem.

"Stavebními úpravami, které probíhaly za plného provozu, došlo ke zkvalitnění zázemí nejen pro zaměstnance, ale především pro klienty. Při zachování kapacity domova mají klienti bezbariérové přístupy, komfortnější bydlení, ménělůžkové pokoje a také relaxační místnost k aktivizačním činnostem," uvedl náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí Zdeněk Honz.

Slavnostního zakončení projektu se zúčastnili náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí Zdeněk Honz, předseda Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Václav Votava, zástupci ostatních krajských organizací poskytující sociální služby a také zástupci města a Klatovské nemocnice.

Fotogalerie

         

O Domově Bystřice

Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou je zřízen Plzeňským krajem, jako jeden z dvanácti, a poskytuje sociální službu „Domov pro osoby se zdravotním postižením“, která je určena osobám se středním až těžkým mentálním postižením v možné kombinaci s postižením tělesným, které v době přijetí dovršily 18-ti let věku. Jedná se o postižení vrozené nebo diagnostikované do dvou let věku dítěte. Současně poskytuje sociální služby též osobám s hlubokým mentálním postižením nebo osobám s lehkým mentálním postižením, ale jen v případě, pokud jejich zdravotní stav vyžaduje trvalou ošetřovatelskou péči. Nabízené služby jsou spojeny s celoročním pobytem. Kapacita této služby je 150 lůžek, věková hranice je od 18-ti let věku.