Jste zde

Dokumenty k poskytování finančních prostředků na sociální služby na rok 2020

Dne 10. 6. 2019 schválilo Zastupitelstvo Plzeňského kraje svým usnesením
č. 1171/19 dokumenty k poskytování finančních prostředků na sociální služby na rok 2020. Schválené dokumenty jsou přílohou tohoto článku.

Jedná se o:

  • „Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby na zajištění poskytování sociální služby formou neinvestiční dotace nebo neinvestičního příspěvku na provoz pro rok 2020“;
  • „Metodiku pro poskytování dotací v rámci dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj" pro rok 2020;
  •  vzor „Pověření výkonem služby/služeb obecného hospodářského zájmu“

Obsah dokumentů může být změněn z důvodu vyhrazení si práva ze strany MPSV projednat je a schválit. Případné změny budou zveřejněny. Termín projednání však není doposud znám!!

Kontaktní osoby:

Mgr. Hana Jílková, hana.jilkova@plzensky-kraj.cz, 377 195 192

Mgr. Magdaléna Uzlíková, magdalena.uzlikova@plzensky-kraj.cz, 377 195 401

Bc. Denisa Krkoška Terelmešová, denisa.krkoskaterelmesova@plzensky-kraj.cz, 377 195 012