Jste zde

Dokumenty k poskytování finančních prostředků na sociální služby na rok 2017

Dne 13. 6. 2016 schválilo Zastupitelstvo Plzeňského kraje svým usnesením
č. 1305/16 dokumenty k poskytování finančních prostředků na sociální služby na rok 2017. Všechny dokumenty jsou přílohou tohoto článku.

Jedná se o:

  • „Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou organizací,
    z rozpočtu Plzeňského kraje“ 
  • „Metodiku pro poskytování dotací poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2017 (v rámci dotačního titulu Plzeňského kraje realizovaného v souladu
    s § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů)“ (dále jen Metodika)
  • vzor „Pověření výkonem služby/služeb obecného hospodářského zájmu“

!Obsah dokumentů může být změněn z důvodu vyhrazení si práva ze strany MPSV projednat je a schválit. Případné změny budou po projednání zveřejněny. Termín projednání však není doposud znám!