Jste zde

Dny otevřených dveří pro oblast náhradní rodinné péče

Pracovníci oddělení sociálních věcí OSV pravidelně organizují každé první pondělí v měsíci od 16 do 18 hodin - Dny otevřených dveří. Jejich cílem je informovat zájemce o možnostech v oblasti osvojení, pěstounské péče a pěstounské péče na přechodnou dobu. Žádný z dosavadních „prvních pondělků“ v měsíci nezůstal u veřejnosti bez odezvy. Dnů otevřených dveří využívají páry i jednotlivci. Sociální pracovníci a paní psycholožka odpovídají na dotazy zájemců a seznamují je s možnými úskalími náhradní rodinné péče. Mnohdy také musejí vyvracet až těžko uvěřitelné mýty. Náhradní rodinná péče je přece něco naprosto samozřejmého a běžného.

Aktualizováno dne 07.02.2017 - 07:53