Jste zde

Dlaždice a obklady dostalo učiliště díky memorandu zdarma

Keramické obklady a dlažby v hodnotě 300 tisíc korun obdrželo zdarma Střední odborné učiliště elektrotechnické v Plzni na rekonstrukci sociálních zařízení. Materiál škola získala díky memorandu o spolupráci, které v letošním roce nově uzavřel Plzeňský kraj se společností Lasselsberger.

Musím přiznat, že s nápadem na uzavření memoranda o spolupráci, díky kterému objekty škol získají materiál v hodnotě 300 tisíc korun, přišel jednatel společnosti Roman Blažíček. Jsem za to moc ráda, protože je to příklad toho, jak by spolupráce mezi krajem a firmami, které zde působí, měla fungovat. Věřím, že tento první realizovaný projekt je jen začátek spolupráce do budoucna," uvedla náměstkyně hejtmana pro oblast investic a majetku Marcela Krejsová. Spolupráci se společností si pochvalovala i náměstkyně pro oblast školství Ivana Bartošová, která zmínila i nutnost zlepšení propojení škol s konkrétními firmami v oblasti vzdělávání žáků na praktické úrovni.

Škola neopravovala jen sociální zařízení, ale rekonstrukce se týkala i tělocvičen, včetně rozvodů a instalací. Rekonstrukce zahrnovala bourací práce, zrealizovány byly nové umývárny a kabinety včetně veškerých nových obkladů a zařizovacích předmětů. Provedeny byly nové nášlapné vrstvy v komunikační chodbě, sociálním zařízení, v šatnách, v kabinetech, ve skladu a v prostoru spojovacího krčku s pavilonem B. Vnitřní prostory byly vymalovány, instalovaly se nové vnitřní dveře, technika prostředí staveb v návaznosti na stavební úpravy – tj. vzduchotechnika, elektroinstalace a zdravotně technické instalace. V určených prostorách byl proveden nový kazetový resp. sádrokartonový podhled. V prostorách malé i velké tělocvičny došlo k výměně osvětlení. Celkové náklady na rekonstrukci činily téměř 9,3 milionu korun. Obklady a dlažba dodané společností Lasselsberger, s.r.o. byly použity také na rekonstrukci sociálních zařízení internátu v pavilonu 8 v areálu SOUE Vejprnická 56, Plzeň.

Fotogalerie: