Jste zde

Den Plzeňské Madony připomněl 25. výročí vzniku diecéze

Desítky lidí v čele s biskupy Tomášem Holubem a Františkem Radkovským se sešlo 30. května 2018 v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni, aby při slavnostním Dni Plzeňské Madony poděkovali za čtvrtstoletí existence plzeňské diecéze a prosili za dobrou budoucnost jak diecéze, tak celého Plzeňského a Karlovarského kraje.

Biskup Tomáš Holub zdůraznil Mariino poselství o síle lásky, které si ona sama prožila pod křížem. „Nepodceňujte sílu lásky, zaznělo opakovaně i z úst amerického biskupa Michaela Curryho při nedávné svatbě prince Harryho a Meghan. Když někdo má rád, není radno to podceňovat. A proto dnes v naší diecézi máme široké a přátelské společenství. Díky za to patří i mému předchůdci, emeritnímu biskupovi Františku Radkovskému," uvedl biskup Tomáš a vyzval přítomné k zapálení svíček za sílu lásky.  

Posléze bylo předáno prvních šest z pětadvaceti křišťálových plaket se znakem diecéze. Z rukou biskupa ji převzali hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard, člen Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a náměstek primátora města Plzně Martin Baxa a primátor města Plzně Martin Zrzavecký, všichni tři za podporu a realizaci různých forem spolupráce mezi občanskou společností a církví.

Za Milana Knota, který plaketu získal in memoriam za práci stavebního technika vikariátu Plzeň-sever, kdy se s velkou obětavostí a osobním nasazením staral o více než 50 kostelů a dalších církevních budov na severním Plzeňsku, převzala ocenění manželka Miluše.

Vyznamenáni byli také manželé Lenka a Karel Klírovi za dlouholetou obětavou službu kostelníků v Mýtě u Rokycan. Letos si připomínají 64 let trvání svého manželství.

Šestou plaketu převzala ředitelka Církevní základní a střední školy Jana Černíková za velké nasazení pro církevní školství, obětavost a lidský přístup, kterým se snaží řešit problémy.

Další plakety k 25. výročí diecéze budou předány při diecézní pouti v Teplé 15. září a při děkovné bohoslužbě v Chebu 20. září 2018.

Fotogalerie:

                  

foto: Soňa Pikrtová