Jste zde

Členové rady se setkali se starosty Tachovska

Více než třicítka starostů okresu Tachov se ve čtvrtek 6. dubna setkala v prostorách zámku Bor se členy Rady Plzeňského kraje v čele s hejtmanem Josefem Bernardem. Hlavním tématem debaty byla problematika ubytovávání agenturních pracovníků, kteří jsou zaměstnaní v průmyslových zónách.

Společné setkání zahájilo představení členů Rady Plzeňského kraje a zejména novinek z gescí, které spravují. O oblasti investic a majetku hovořila náměstkyně Marcela Krejsová, o prioritách v dopravě, opravách komunikací a budování cyklostezek mluvil náměstek Pavel Čížek, informace ze sociální oblasti přenesl náměstek Zdeněk Honz. O prioritách ve zdravotnictví hovořila radní Milena Stárková a oblast životního prostředí, dotační programy v tomto rezortu a plány pro letošní rok zmínila radní Radka Trylčová. O školství, kultuře a regionálním rozvoji pak hovořili vedoucí jednotlivých odborů.

Hejtman Josef Bernard v úvodu vyzdvihl důležitost spolupráce kraje a starostů obcí a uvedl také několik priorit, které kraj má v oblasti dopravy nebo například obnovy majetku kraje, kterým jsou například budovy středních škol.

Druhá hodina setkání byla věnována debatě a zejména dotazům starostů, kteří se zajímali o problematiku zdravotní péče a zejména ubytovávání agenturních pracovníků, kteří jsou zaměstnaní v průmyslových halách v oblasti Nové Hospody na Tachovsku. Okolní obce musí řešit problém se zvýšenou kriminalitou a bezpečností a také s ubytováváním velkého počtu cizinců v soukromých bytech.

Kraj se ve spolupráci s ministerstvem vnitra touto problematikou intenzivně zabývá. V pondělí 10. dubna bude podepsáno memorandum o spolupráci kraje a ministerstva, jehož cílem je koordinovat postup při řešení problémů spojených se zaměstnáváním cizinců v průmyslových zónách. Konkrétními kroky se pak bude zabývat speciální pracovní skupina, která mimo jiné také poskytovat informace starostům.

Fotogalerie: