Jste zde

Ceny v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje 2018 jsou předány

Soutěž stavba roku Plzeňského kraje má v letošním ročníku tři vítěze hlavní ceny. Titul si odnesla přístavba školní družiny Plzeň – Újezd, modernizace trati Rokycany – Plzeň a obnova Lobezského parku. Odborná porota ocenila také novostavbu Mateřské školy Prokopa Holého ve Stříbře, přestavbu osobního nádraží a mostů v plzeňské Mikulášské ulici, dostavbu víceúčelové sportovní haly v Plzni na Slovanech, sportovní areál v Dobřanech a obnovu Vrchlického sadů v Klatovech. V internetovém hlasování zvítězila rekonstrukce budovy u Seneckého rybníka v Plzni, a získala tak Cenu veřejnosti. Zároveň si odnesla i Cenu primátora města Plzně. Hejtman Plzeňského kraje udělil cenu rekonstrukci náměstí Svobody v Plané a cenu Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji získala rekonstrukce Technologického parku Dronet v Plzni.

Odborná porota soutěže Stavba roku Plzeňského kraje se po posouzení dvacítky nominovaných stavebních děl rozhodla udělit tři tituly, a to v kategoriích Novostavby budov, Dopravní a inženýrské stavby a Veřejná prostranství.

„Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018 jsme udělili za příkladnou kvalitní moderní přístavbu školní družiny v Plzni – Újezdě, která prezentuje čistotu tvaru i detailu, jednotnost, přehlednost a logičnost navrženého řešení a optické prolnutí vnitřních a vnějších prostor," řekl předseda odborné poroty Miloslav Michalec.

Modernizace trati Rokycany – Plzeň titul získala za vysoce profesionální provedení a za jemné zasazení této významné dopravní stavby do krajiny. A třetí titul patří příměstskému parku v Lobzích za citlivou a novými neotřelými prvky oživenou obnovu, díky níž teď nabízí nové možnosti rekreace obyvatel Plzně.

Hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard předal cenu za rekonstrukci náměstí v Plané, která dokázala skloubit kvality historického prostředí s aktuálními potřebami moderního města. „Náměstí v Plané. To bylo centrum veškerého dění. Ty nejdůležitější obchůdky byly tam. Noblesní restaurace U Medvěda,  trošku ušmudlaná, ale s dobrým pivem Plzeňka,  krásná průčelí měšťanských domů, morový sloup a hlavně kino – tam jsme se všichni potkávali. Úžasná rekonstrukce tohoto místa ještě více podtrhuje malebnost městečka," zavzpomínal hejtman Josef Bernard, rodák z Plané.

Primátor města Plzně ocenil rekonstrukci budovy u Seneckého rybníka v Plzni, která slouží hlavně jako zázemí skautů. „Opravou staré budovy vznikla moderní a příjemná stavba pro jejich aktivity, která díky dřevěnému plášti výrazně ožila. Velké díky tak patří návrhu z ateliéru PRO-STORY, jehož architektům a projektantům se podařilo to, že dům přirozeně zapadá do okolní přírody a více souzní s místem u rybníka," uvedl primátor Martin Baxa.

Stejná stavba se nejvíce líbila také účastníkům internetového hlasování. Rekonstrukce budovy u Seneckého rybníka získala nejvíce hlasů a ze soutěže si odnesla také Cenu veřejnosti. „Rád podporuji zájem lidí o věci veřejné. To se vztahuje samozřejmě i na rozvoj našeho regionu," řekl Stephan Kronmüller, zakladatel a jednatel společnosti Eurosoftware s.r.o., která je partnerem soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2018. „Velmi mě potěšilo, kolik lidí se zapojilo do internetového hlasování. Jedná se o více než dva tisíce lidí, kteří nejsou lhostejní ke svému okolí. Mám velkou radost, že zvítězila právě budova, která je určená dětem a jejich volnočasovým aktivitám," dodal.

Cenu Krajské hospodářské komory získala rekonstrukce dlouhodobě neudržovaného objektu na Technologický park DRONET. „Na návrh poroty jsem rád předal ocenění náročné rekonstrukci DRONETu, vzhledem k zásadní změně funkční náplně objektu. Objekt bude sloužit jako nové technologické zázemí na podporu aplikací pro bezpilotní letadla a další projekty v oblasti IT technologií, včetně zázemí startupové firmy," řekl Petr Chvojka, předseda představenstva Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji.

Cenu poroty si ze soutěže odnesla Mateřská škola Prokopa Holého ve Stříbře, a to za neotřelé a nekompromisní barevné pojetí interiéru. Odborná porota dále udělila Čestná uznání přestavbě osobního nádraží včetně mostů v Mikulášské ulici v Plzni, dostavbě víceúčelové sportovní haly v Plzni na Slovanech, sportovnímu areálu v Dobřanech a obnově historického parku v klatovských Vrchlického sadech.

Cenu uděloval také Svaz podnikatelů ve stavebnictví. Za realizaci kultivované a funkční dopravní stavby, která oživila dříve nepřístupnou část města, ji věnoval novému autobusovému přestupnímu terminálu v plzeňské Šumavské ulici.

Všechny ceny byly přihlašovatelům staveb předány na slavnostním galavečeru v Měšťanské besedě v Plzni 12. června 2019.
 

PŘEHLED CEN A OCENĚNÝCH STAVEB V SOUTĚŽI
STAVBA ROKU PLZEŇSKÉHO KRAJE 2018

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2017
Přístavba školní družiny, Plzeň – Újezd (kat. A)
Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018 je udělen za příkladnou kvalitní moderní přístavbu, která prezentuje čistotu tvaru i detailu, jednotnost, přehlednost a logičnost navrženého řešení a optické prolnutí vnitřních a vnějších prostor.

Modernizace trati Rokycany – Plzeň (kat. D)
Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018 je udělen za vysoce profesionální provedení a za jemné zasazení této významné dopravní stavby do krajiny.

Obnova Lobezského parku, Plzeň (kat. G)
Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018 je udělen za citlivou a novými neotřelými prvky oživenou obnovu příměstského parku, který nabízí nové možnosti rekreace obyvatel Plzně.

Cena poroty
Mateřská škola Prokopa Holého, Stříbro (kat. A)
Cenu poroty v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje získává zejména za neotřelé a nekompromisní barevné pojetí interiéru, které rezonuje návštěvníkovi v nitru ještě dlouho po opuštění budovy.
 

Čestné uznání poroty
Uzel Plzeň, přestavba osobního nádraží a mostů Mikulášská (kat. D)
Čestné uznání poroty Stavba roku Plzeňského je uděleno za vysoce profesionální provedení, zejména při soustavném provozu nádraží, a za logistiku prováděných prací.

Dostavba víceúčelové sportovní haly v areálu městské sportovní haly, Plzeň (kat. F)
Čestné uznání poroty Stavba roku Plzeňského kraje získává za zdařilý návrh moderní sportovní stavby s velkoryse pojatým zázemím pro sportovce.

Sportovní areál, Dobřany (kat. F)
Čestné uznání poroty Stavba roku Plzeňského kraje získává za kvalitní architektonický návrh i provedení sportovního areálu, zejména zastřešené hokejbalové haly.

Obnova historického parku – Vrchlického sady, Klatovy (kat. G)
Čestné uznání poroty Stavba roku Plzeňského kraje získává za kultivovanou obnovu části centrálního parkového okruhu města.


Cena hejtmana Plzeňského kraje
Rekonstrukce náměstí Svobody, Planá (kat. G)
Cenu hejtmana Plzeňského kraje získává za vytvoření reprezentativního prostoru, který vhodně propojuje původní historické prvky se současnými potřebami města.

Cena primátora města Plzně
Rekonstrukce budovy u Seneckého rybníka, Plzeň (kat. B)
Cenu primátora města Plzně získává za kultivované a soudobé řešení nového vzhledu budovy, která se tímto počinem naprosto přirozeně začlenila do lesního prostředí.

Cena Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji
Technologický park DRONET - 1. etapa, Plzeň (kat. B)
Cenu Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji získává za nápadité využití dochovaných konstrukčních prvků v souladu se zásadní změnou funkční náplně objektu.
 

Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví
Autobusový přestupní terminál Plzeň – Šumavská (kat. D)
Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví je udělena za realizaci kultivované a funkční dopravní stavby, která oživila dříve nepřístupnou část města.
 

Cena veřejnosti
Rekonstrukce budovy u Seneckého rybníka, Plzeň (kat. B)


Soutěžní kategorie:
     A/ Novostavby budov
     B/ Rekonstrukce budov
     C/ Stavby pro bydlení
     D/ Dopravní a inženýrské stavby
     E/ Průmyslové stavby
     F/ Sportovní a volnočasové stavby
     G/ Veřejná prostranství (parky, náměstí, návsi)


Členové odborné poroty:
Ing. arch. Miloslav Michalec, vedoucí Odboru regionálního rozvoje Plzeňského kraje – předseda poroty
Ing. akad. arch. Jiří Klokočka, autorizovaný architekt a urbanista měst a obcí v Belgii
Ing. arch. David Leníček, autor vítězných staveb v předchozích ročnících soutěže
Ing. Milan Froněk, Svaz podnikatelů ve stavebnictví
Ing. arch. Karel Hanzlík, Obec architektů
Ing. arch. Edita Míková, Útvar koncepce a rozvoje města Plzně
Ing. Jaromíra Škublová, Česká komora inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Vyhlašovateli soutěže Stavba roku Plzeňského kraje jsou Plzeňský kraj a město Plzeň, odborným garantem je Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji.
Spoluvyhlašovateli jsou Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Obec architektů.

Soutěž se koná pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda a primátora města Plzně Martina Baxy. 

Přihlášené, nominované i oceněné stavby a další informace o soutěži jsou zveřejněné na www.stavbarokupk.cz.