Jste zde

Cena hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost 2017 má své vítěze

Výsledky 5. ročníku soutěže Cena hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost pro rok 2017 byly vyhlášeny 20. června 2018 na krajském úřadě. Cenu si převzalo 12 subjektů ve čtyřech kategoriích. První místo získalo Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov, město Starý Plzenec a společnosti SYSTERM a GRAMMER CZ.

Vítězové 5. ročníku soutěže Cena hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost 2017 převzali z rukou hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda, předsedy Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje Pavla Karpíška, ředitelky Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje a krajské radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Radky Trylčové a poradce ministra a vedoucího úřadu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Bronislava Mikela certifikát, koš s regionálními potravinami a skleněnou pamětní trofej.

Kategorie Veřejný sektor – ostatní:
   1. Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov
   2. Bolevecká základní škola Plzeň
   3. Středisko volného času RADOVÁNEK

   

Kategorie Veřejný sektor – obce:
   1. Starý Plzenec
   2. Břasy
   3. Holýšov

   

Kategorie Podnikatelský sektor – do 250 zaměstnanců:
   1. SYSTERM s.r.o.
   2. Ibis hotel Plzeň / Kateřinská hotel s.r.o.
   3. SAFEROAD Czech Republic s.r.o.

   

Kategorie Podnikatelský sektor – nad 250 zaměstnanců:
   1. GRAMMER CZ, s.r.o.
   2. Škoda JS a.s.
   3. Borgers CS spol. s.r.o.

   

Pátý ročník Ceny hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost 2017 vyhlásil Plzeňský kraj ve spolupráci s Regionální hospodářskou komorou Plzeňského kraje a Radou kvality ČR. Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost ideově vychází z Národní ceny ČR za CSR (CSR = Corporate Social Responsibility).

Přihlásit do soutěže se mohly všechny podnikatelské subjekty a subjekty veřejného sektoru působící na území Plzeňského kraje, vyplněním přihlášky a dotazníku v průběhu dubna. V květnu pak proběhlo hodnocení.

Cílem soutěže je ocenit veřejný sektor (tj. neziskové organizace, obce, školy, nemocnice aj.) a podnikatelský sektor, který je v Plzeňském kraji aktivní na poli společenské odpovědnosti.

Obecným cílem soutěže je iniciovat zájem organizací o principy společenské odpovědnosti, charakterizované především zvýšeným zájmem o problematiku životního prostředí a sociální odpovědnosti, iniciovat posun pohledu na vlastní společenskou roli z úrovně "Profit only" (pouze zisk) k širšímu pohledu tří "P" – "People – Planet – Profit" ("lidé – planeta – zisk").

Společenskou odpovědnost jakožto odpovědnost firem za dopad jejich činnosti na své okolí definovala v roce 2011 Evropská komise. V praxi to znamená, že podniky, které přijaly zásady CSR za své, si dobrovolně stanovují vysoké etické standardy, snaží se minimalizovat negativní dopady na životní prostředí, pečují o své zaměstnance, udržují s nimi dobré vztahy a přispívají na podporu regionu, v němž podnikají. To firmám přináší možnost odlišit se od konkurence, stát se pro své zaměstnance atraktivním zaměstnavatelem a pro ostatní firmy žádaným partnerem.

Aktualizováno dne 21.06.2018 - 14:43