Jste zde

Biomedicínské centrum představilo svou činnost vedení Plzeňského kraje

Náměstkyně hejtmana Marcela Krejsová navštívila 10. července 2019 Biomedicínské centrum Lékařské fakulty Univerzity Karlovy (LF UK) v Plzni. Návštěva se uskutečnila tím, že Plzeňský kraj letos podpořil LF UK při realizaci projektu "Academic Career in Pilsen", který navazuje na Regionální inovační strategii Plzeňského kraje a zaměřuje se na získávání špičkových zahraničních odborníků pro výuku a výzkumné aktivity v Plzni.

Během prezentace seznámil přítomné hosty se zaměřením, úspěšnými projekty a záměry Biomedicínského centra, které tato organizace plánuje, jeho vědecký ředitel Milan Štengl. Centrum bylo vybudováno v roce 2014 v blízkosti FN Plzeň. Pracuje v něm zhruba 120 výzkumníků, kteří zajišťují špičkový výzkum např. v oblastech sepse, bakteriální rezistence k antibiotikům, moderních postupů náhrady funkce ledvin včetně transplantace, léčby onkologických onemocnění, neurodegenerativních procesů, biokompatibility či nových metod reprodukční medicíny.

Jedním ze společných cílů Plzeňského kraje a výzkumných organizací v regionu je přilákat špičkové zahraniční vědce. V Biomedicínském centru LF UK také díky podpoře Plzeňského kraje pracuje od května letošního roku profesor Khaled Ismail, který do Plzně přichází z Anglie a patří k předním světovým odborníkům na problematiku porodních dysfunkcí pánevního dna. Tento světově známý gynekolog a porodník významně přispěl k vývoji nových postupů uplatňovaných dnes v prenatální péči. V Plzni se zapojil do vědeckého týmu centra a bude se rovněž podílet na výuce mediků. Další zahraniční vědci zaměřující se na problematiku léčby onkologických onemocnění přijedou v nejbližší době do Plzně díky podpoře EU v rámci programu HORIZON 2020 (výzva ERA Chairs, projekt Chaperon). V našem regionu budou působit po dobu nejméně dalších 5 let a výrazně posílí již tak vysokou úroveň lékařských týmů zaměřených na onkologickou léčbu.

Mezi hlavní úspěchy Biomedicínského centra patří vedle publikací v renomovaných mezinárodních odborných časopisech a klinických doporučení i vývoj nových přístrojů pro zahraniční firmy nebo smluvní výzkum s předními světovými institucemi. Laboratoř kvantitativní histologie se například stala smluvním partnerem globální společnosti pro pokročilé hodnocení experimentů kvantitativních histologií, Stereology Resource Center, Inc., Tampa, Florida, USA, pro jižní polovinu Evropy. Jde o výsledek dlouhodobé mezinárodní spolupráce Laboratoře kvantitativní histologie vedené Zbyňkem Tonarem.

Velmi pozitivní je i skutečnost, že Biomedicínské centrum významně rozšiřuje spolupráci s dalšími lokálními partnery, zejména s fakultami a výzkumnými centry Západočeské univerzity v Plzni.

Biomedicínské centrum je špičkovou institucí, která má pro výzkumný a inovační potenciál našeho regionu zásadní význam. Ukazuje se, že výzkumné organizace v Plzeňském kraji mají potenciál i šanci přivítat špičkové zahraniční experty a současně se zapojovat do výzkumných projektů na evropské i světové úrovni.

Do budoucnosti se počítá s organizací podobných setkání zástupců Plzeňského kraje i se Západočeskou univerzitou v Plzni a dalšími výzkumnými institucemi.

 
Jaroslav Hrabák vysvětluje funkci celogenomového sekvenátoru DNA nejnovější generace, kterým disponuje Biomedicínské centrum jako jediné v ČR.

 
Vědecký ředitel Biomedicínského centra Milan Štengl představuje náměstkyni hejtmana Marcele Krejsové experimentální vybavení Biomedicínského centra.

 
Biomedicínské centrum disponuje moderním vybavením pro výzkumné aktivity.