Jste zde

Analýza věkové struktury pedagogů středních škol v Plzeňském kraji

Stárnutí pedagogů je fenomén, kterým se dlouhodobě zabývá Plzeňský kraj. Do budoucna se kraj snaží předejít hrozící krizové situaci, kdy budou hromadně odcházet starší ročníky pedagogů do důchodu a projeví se akutní nedostatek absolventů pedagogické fakulty. Tyto obavy jsou umocňovány očekávaným růstem počtu žáků středních škol po roce 2020. Zmíněná situace vyvolala potřebu zpracovat analýzu věkové struktury pedagogů středních škol v Plzeňském kraji.

Analýzu zpracovala Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. ve spolupráci s odborem ŠMS KÚ PK. Osloveny byly všechny střední školy v Plzeňském kraji. Do analýzy se nakonec zapojilo čtyřicet tři škol zřizovaných Plzeňským krajem, tři školy soukromé a jedna církevní.

Analýza se soustředila zejména na věkovou strukturu pedagogů podle zaměření (všeobecně vzdělávací předměty, odborné předměty a odborný výcvik) a typu škol (obory s maturitní zkouškou a s výučním listem). Dalším předmětem zkoumání u pedagogů bylo dosažené vzdělání, včetně specializace tohoto studia, velikost úvazku a předměty, které daný pedagog vyučuje aprobovaně a neaprobovaně.

Výsledky byly zpracovány pro celý kraj, okresy i jednotlivé školy. Pozornosti neunikla ani věková struktura pedagogů vybraných předmětů. Charakteristické je, že ve věku 50+ se nachází 56% pedagogů středních škol zřizovaných PK, ve věku 35-49 let pak 36% pedagogů a pouze zhruba 9% učitelům je 20-34 let. Vysoký podíl neaprobovaných učitelů se nachází na středních školách bez maturitních oborů a to nejvíce u učitelů ve věku do 34 let, kteří učí všeobecně vzdělávací předměty.