Jste zde

Analýza bytové politiky a souvisejících potřeb vybraných obcí Plzeňského kraje s tzv. sociálně vyloučenými lokalitami

Na základě objednávky Krajského úřadu Plzeňského kraje byla vypracována Analýza bytové politiky a souvisejících potřeb vybraných obcí Plzeňského kraje s tzv. sociálně vyloučenými lokalitami. Realizátorem byla plzeňská regionální pobočka organizace Člověk v tísni, o.p.s. Cílem dokumentu bylo předložit příklady dobré praxe v oblasti sociálně integrační bytové politiky a rozbor bytových politik tří vybraných obcí Plzeňského kraje - Klatov, Nýřan, Rokycan. Projekt byl koncipován jako navyzující na Monitoring aktuální situace v sociálně vyloučených lokalitách Plzeňského kraje, jež byl realizován v roce 2011. Vznik Analýzy byl financován z dotačního programu Úřadu vlády ČR Podpora koordinátorů pro romské záležitosti pro rok 2012.