Jste zde

Americký vizionář na návštěvě Plzeňského kraje

A tento vznešený počin se již 14 let nejen jeho prostřednictvím, ale
i celé řady dobrovolníků realizuje. Hlavním posláním Czech-American TV je rozšířit povědomí o České republice, ukázat české regiony, zviditelnit destinace, a také mimo jiné přiblížit české kulturní dědictví. Toto veřejné a nekomerční vysílání má formu pravidelných pořadů, ve kterých se anglicky mluvící divák dozví informace o českých regionech, městech nebo památkách a jeho relace pravidelně sleduje více než 2,5 milionu diváků po celém světě.

V těchto dnech (7.6. – 10.6.) je John Honner na návštěvě Plzeňského kraje, kde během několika dnů prožije dobrodružství a putování po nejkrásnějších místech kraje. Na Fakultě aplikovaných věd ZČU za přítomnosti vedení školy a vedoucí Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu KÚPK Aleny Svobodové představil John Honner své vize do budoucích let a ocenil výbornou spolupráci s FAV ZČU a KÚPK.