Jste zde

Aktuální problematika lesního hospodářství - dotace

........se uskuteční ve středu 14. 3. 2018 od 9:00 na Krajském úřadě Plzeňského kraje v jednacím sále zastupitelstva, Škroupova 18, Plzeň.

Podrobný program semináře na přiložené pozvánce.