Jste zde

Aktuální dotační příležitosti z Evropského sociálního fondu

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Plzeňského kraje bude průběžně zveřejňovat aktuální dotační příležitosti z Evropského sociálního fondu rozdělované prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (OPZ). Řídicím orgánem OPZ  je Ministerstvo práce a sociálních věcí. Podrobné informace k uveřejňovaným výzvám k předkládání žádostí o podporu v rámci OPZ naleznete na internetové stránce http://www.esfcr.cz/.  Jde o tzv. grantové / otevřené výzvy.