Jste zde

Aktualizovaný Prováděcí dokument Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost k 13. 9. 2012

Monitorovací výbor Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost schválil k datu 13. 9. 2012 aktualizované znění Prováděcího dokumentu OP VK.

V příloze článku naleznete aktuální znění jmenovaného dokumentu a seznam provedených úprav.