Jste zde

Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje - právní stav

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, zajistil po nabytí účinnosti Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje ke dni 1. 4. 2014 vyhotovení právního stavu dle § 42 odst. 4 stavebního zákona.

Tato aktualizovaná územně plánovací dokumentace pro celé území Plzeňského kraje se tak stává závaznou pro vydávání územních plánů, regulačních plánů a rozhodování v území.

Kompletní dokumentace je k nahlédnutí také ve fyzické podobě na Krajském úřadu Plzeňského kraje, odboru regionálního rozvoje, oddělení územního plánování.