Jste zde

Adresář středisek volného času

Střediska volného času poskytují zájmové vzdělávání dle vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, tj. zájmovou činnost zaměřenou na různé oblasti činností dětem, mládeži, pedagogickým pracovníkům i veřejnosti, a to formou pravidelné činnosti (zájmové kroužky), příležitostné činnosti (akce pro veřejnost), spontánních aktivit (otevřené kluby pro neorganizované), táborů a pobytových akcí, soutěží, osvětové činnosti i individuální práce. SVČ také nabízejí výukové programy pro školy, adaptační programy v rámci prevence sociálně patologických jevů a další aktivity. Motivují, podporují a vedou děti, mládež a dospělé k rozvoji osobnosti, k získávání klíčových kompetencí, ke smysluplnému využívání volného času, a to širokou nabídkou pestrých aktivit uskutečňovaných v bezpečném prostředí a zajišťovaných profesionálním týmem.

Střediska volného času zřizovaná Plzeňským krajem

Plzeňský kraj je zřizovatelem šesti středisek volného času, a to Domu dětí a mládeže Horažďovice,  Střediska volného času RADOVÁNEK Plzeň, Pallova 19, Domu dětí a mládeže, Klatovy, ul. 5. května 109, Domu dětí a mládeže, Nýrsko, Prap. Veitla 23, Domu dětí a mládeže, Rokycany, Čechova 1155 a Domu dětí a mládeže, Tachov, Školní 1638.

Střediska volného času zřizovaná obcemi

Mezi samostatná zařízení v působnosti obcí patří Dům dětí a mládeže Domino Domažlice, příspěvková organizace, Dům dětí a mládeže Blovice, okres Plzeň-jih, Středisko volného času Slunečnice Přeštice, příspěvková organizace, Dům dětí a mládeže Stod, okres Plzeň-jih, Dům dětí a mládeže Stříbro, příspěvková organizace, Dům dětí a mládeže KAMARÁD Třemošná, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace, Dům dětí a mládeže Kralovice, okres Plzeň - sever, příspěvková organizace a Dům dětí a mládeže Kopretina Plasy, příspěvková organizace. Obce jsou také zřizovateli středisek pro volný čas, která jsou součástí škol. Jedná se o Základní školu a Mateřskou školu Nýřany, příspěvkovou organizaci (Dům dětí a mládeže), Základní školu Planá, náměstí Svobody 59, okres Tachov, příspěvkovou organizaci (Dům dětí a mládeže), Základní školu Sušice, Klostermannova 1330, okres Klatovy (Středisko volného času), Základní školu a mateřskou školu Velhartice (Středisko), Masarykovu základní školu Horní Bříza, příspěvkovou organizaci (Středisko volného času) a Masarykovu základní školu a mateřskou školu v Žihli (Dům dětí a mládeže).

Střediska volného času zřizovaná jiným zřizovatelem

Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň je školskou právnickou osobou zařazenou do rejstříku škol a školských zařízení. Zřizovatelem je Salesiánská provincie Praha, církevní právnická osoba.

 
V příloze naleznete adresář zařízení sídlících v Plzeňském kraji s jejich adresami, jmény ředitelů/vedoucích pracovišť, webovými stránkami, s telefonním a mailovým spojením.

Mapu středisek volného času naleznete zde. Po kliknutí na patřičnou lokalitu se vypisují podrobnější údaje včetně karty zařízení v PDF. Mapa byla vytvořena na základě dat publikace OŠMS KÚPK vydané v roce 2012.