Jste zde

9. kontrolní den

V úterý 27. října 2015 se na Krajském úřadu Plzeňského kraje konal závěrečný 9. kontrolní den projektu Sanace kontaminovaného území Koloveč.
Koncem srpna 2015 bylo na pracovním jednání Ministerstvem životního prostředí odsouhlaseno dosažení stanovených cílových limitů sanace na lokalitě. V září proběhly dokončovací práce, vyklizení staveniště, zpracování závěrečné zprávy a aktualizované analýzy rizika. Na kontrolním dnu potom formou prezentace zástupce sanační firmy a zpracovatele aktualizované analýzy rizika seznámil přítomné se závěry zpráv a návrhem postsanačního monitoringu.  Sanační práce zhodnotil ze svého pohledu i technický dozor investora. Sanační práce byly dokončeny podle harmonogramu v souladu s projektovou dokumentací.
V následujících pěti letech bude u dvou vybraných objektů na lokalitě proveden postsanační monitoring, který v případě ověření nízkých hodnot v analyzovaných vzorcích může být ukončen po dvou letech.

Aktualizováno dne 28.08.2019 - 12:43