Jste zde

6. ročník Dne klastrů v Plzeňském kraji

Plzeňské DEPO2015 hostilo ve čtvrtek 18. října 2018 klastrové organizace. Poprvé v Plzeňském kraji se zde konal 6. ročník Dne klastrů. Slavnostního zahájení se zúčastnil náměstek hejtmana Plzeňského kraje Ivo Grüner, ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Irena Vostracká a prezidentka Národní klastrové asociace Pavla Břusková. Akce se konala pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje a primátora města Plzně.

Po úspěšných akcích v Pardubickém, Středočeském, Jihomoravském, Zlínském a Moravskoslezském kraji byly představeny výsledky spolupráce firem, univerzit a výzkumných institucí v klastrových organizacích nejen z Plzeňského kraje. Hovořilo se především o zajímavých a úspěšných projektech. Klastry jako významný nástroj pro rozvoj konkurenceschopných ekonomik jsou definovány jako sítě vzájemně provázaných podniků, institucí produkujících znalosti, podpůrných institucí a zákazníků propojených do výrobního řetězce, který vytváří přidanou hodnotu.

V ČR je několik špičkových klastrových organizací, například Moravskoslezský automobilový klastr s více než 70 členy. Z novějších je to klastr Nanoprogress se sídlem v Pardubicích a pobočkami v dalších krajích. Výrazně mu roste počet zapojovaných výzkumníků, buduje pověst české nanotechnologie ve světě," uvedla Pavla Břusková.

České klastry mohou získat do roku 2020 dotace v celkové výši až 1,8 miliardy korun z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Podle Břuskové jsou klastry například v Německu součástí politik vlád jednotlivých zemí a jejich ministerstev hospodářství.

Největší přínos klastrů je v tom, že odhalují "poklady" v krajích. A my jako dobří hospodáři, chceme vědět, jaké to jsou, a tak si je chceme vykopat a mít z nich užitek, a to jsou ty klastry," uvedla. Když se dají dohromady, začnou fungovat synergie a začnou se vložené prostředky rychle vracet.

Fotogalerie: