Jste zde

5. jednání Bezpečnostní rady Plzeňského kraje

Na Krajském vojenském velitelství Plzeň proběhlo 19. prosince 2017 páté jednání Bezpečnostní rady Plzeňského kraje.

V úvodu jednání seznámil přítomné tajemník Radek Svoboda s přehledem splnění přijatých usnesení Bezpečnostní rady Plzeňského kraje od minulého jednání.

Poté informoval Radomír Valica z ČEZ Distribuce, a.s o zajištění dodávek elektrické energie v Plzeňském kraji v případě dlouhodobého výpadku elektrické energie velkého rozsahu. Informace o zajištění dodávek plynu v Plzeňském kraji v případě jejich dlouhodobého výpadku velkého rozsahu poskytl Jiří Sýkora z GridServices, s.r.o. Innogy.

Ředitel Krajského ředitelství policie ČR Pavel Krákora poskytl informace o bezpečnostní situaci v Plzeňském kraji v souvislosti s tranzitní nelegální migrací, o situaci v oblasti veřejného pořádku v souvislosti s provozem zařízení Balková a o vývoji dopravní nehodovosti se smrtelnými následky. O činnosti Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje v souvislosti s novým atomovým zákonem (č. 263/2016 Sb.) seznámil přítomné její ředitel Pavel Hrdlička.

Ředitel Hasičského záchranného sboru František Pavlas podal souhrnnou aktualizaci Vnějšího havarijního plánu ČEPRO, a.s., sklad Třemošná, seznámil s projednáním závěrů z kontrol prováděných v rámci prověřování havarijní a krizové připravenosti kraje u obcí s rozšířenou působností, obcí, právnických osob a podnikajících osob v roce 2017 a stavem připravenosti Plzeňského kraje na řešení mimořádných událostí.

Posledními body jednání, které připravil Radek Svoboda z krajského úřadu, bylo projednání dílčího plánu obrany kraje, poskytnutí informací o metodické pomoci obcím s rozšířenou působností na území Plzeňského kraje, projednání a schválení "Pracovního plánu Bezpečnostní rady Plzeňského kraje na rok 2018", seznámení se stavem připravenosti Plzeňského kraje na řešení krizových situací a informování o poradě tajemníků bezpečnostních rad krajů se sekretariátem bezpečnostní rady státu.

Po jednání udělil ředitel Krajského ředitelství Policie ČR Plzeňského kraje Pavel Krákora řediteli Krajského vojenského velitelství Plzeň Romanu Kučerovi "medaili ředitele KŘ Policie ČR PK za dlouholetou spolupráci v oblasti bezpečnosti".

Na závěr si Krajské vojenské velitelství Plzeň připravilo krátké seznámení se svojí činností.