Jste zde

4. zasedání Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje

Již 4. zasedání Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje se odehrálo 29. března 2016 na Krajském úřadě Plzeňského kraje. Pod vedením hejtmana Plzeňského kraje p. Václava Šlajse se opět setkali zástupci regionálních partnerů, aby projednali nejnovější informace ohledně možností čerpání prostředků z evropských strukturálních a investičních fondů.

Jednání se zúčastnili také zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR, kteří informovali o současné činnosti ministerstva, představili přítomným Zprávu o plnění územní dimenze a nový webový portál ministerstva věnovaný územní dimenzi – www.uzemnidimenze.cz . Další body jednání byly věnovány informacím o průběhu projektu „Krajský akční plán vzdělávání Plzeňského kraje“, který realizuje Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání; informacím o Strategii ITI plzeňské metropolitní oblasti, kterou připravuje Útvar koordinace evropských projektů města Plzně (www.iti-plzen.cz ) a v neposlední řadě byli přítomní informováni o aktuálně vypsaných či chystaných výzvách pro předkládání projektů v jednotlivých operačních programech 2014 – 2020.

Veškeré materiály z jednání jsou k dispozici ke stažení v příloze tohoto článku. Další jednání Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje je plánováno na přelom května/června 2016.

Aktualizováno dne 30.01.2018 - 14:46