Jste zde

4. úplná aktualizace Územně analytických podkladů Plzeňského kraje 2017

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje pořídil v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb. úplnou aktualizaci Územně analytických podkladů Plzeňského kraje 2017, kterou dne 11. 9. 2017 projednalo Zastupitelstvo Plzeňského kraje svým usnesením č. 342/17. Jedná se o hlavní podklady pro aktualizaci Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje, další krajské koncepční dokumenty a územně plánovací činnost v Plzeňském kraji.

Kompletní dokumentace je k dispozici zde.