Jste zde

4. kontrolní den

V úterý 29. 7. 2014 se uskutečnil 4. kontrolní den zakázky Sanace kontaminovaného území Koloveč. Zástupce zhotovitele seznámil přítomné s výsledky realizovaných prací a s postupem prací v následujícím období. Technický dozor investora zhodnotil uplynulé čtvrtletí ze svého pohledu. Práce probíhají podle schváleného realizačního projektu. Kontrolní den končil prohlídkou sanované lokality. Podstatné informace jsou shrnuty v přiložené prezentaci ze 4. kontrolního dne. Podrobný popis prací je ve zprávě zhotovitele za druhé čtvrtletí 2014 a ve zprávě technického dozoru investora.

Aktualizováno dne 28.08.2019 - 12:23