Jste zde

3. Partnerské fórum evropských sousedů Plzeňského kraje a Horní Falce

Hospodářství: Plzeňský kraj a Horní Falc – Náskok díky kooperaci, takový byl název 3. Partnerského fóra, které se uskutečnilo ve dnech 13. a 14. května 2013 v německém Neunburgu vorm Wald. Čeští a němečtí politici a odborníci diskutovali o společných otázkách propojených tentokrát tématem hospodářství. 

Hornofalcké městečko Neunburg vorm Wald, ležící v okrese Schwandorf, se letos stalo hostitelem diskusního fóra, které se každoročně koná v rámci spolupráce sousedních regionů Plzeňského kraje a Horní Falce. Letos se na konferenci sešlo více než 250 účastníků. Význam fóra vyjadřovala také přítomnost státního ministra Bavorska pro hospodářství, infrastrukturu, dopravu a technologie Martina Zeila i bavorské ministryně pro spolkové a evropské záležitosti Emilie Müllerové.

Při slavnostním zahájení připomněla vládní prezidentka Horní Falce Brigitta Brunnerová, že spolupráce obou regionů je dána geograficky, historicky, kulturně i ekonomicky. „Regionální spolupráce je příkladnou formou spolupráce a podpory života občanů,“ zdůraznil náměstek hejtmana Plzeňského kraje Václav Šlajs. K co nejužší spolupráci na různých úrovních, která by zvýšila konkurenceschopnost a hospodářskou stabilitu společného regionu, vyzvala také ministryně Emilia Müllerová. Zástupce Bavorska při Evropské komisi Henning Arp nastínil nadcházející dotační období 2014 – 2020. Jiří Horáček, vedoucího odboru pro regionální přeshraniční spolupráci Ministerstva pro místní rozvoj ČR, se vyjadřoval ke konkrétní česko‑německé spolupráci. Operační programy se podle něj podaří schválit a vyhlásit nejdříve do poloviny roku 2014.

Ve čtyřech tematických blocích hlavního dne konference se diskutovalo o odborném a jazykovém vzdělávání na obou stranách hranice, o infrastruktuře a cestovním ruchu, dále o spolupráci vysokých škol a inovacích a o regionálním marketingu a trhu práce. Tématem, které spojovalo jednotlivé diskusní bloky, bylo hospodářství.

Diskuse byly zaměřeny především na výměnu informací v jednotlivých oblastech spolupráce. Ve čtyřech panelových diskusích na výše uvedená témata o svých zkušenostech diskutovali politici, odborníci a lidé, kteří se s danou problematikou setkávají ve své každodenní pracovní praxi. V průběhu těchto diskusních bloků a na ně navazujících workshopů byla formulována řada strategických cílů, které budou naplněny v příštích letech v rámci nového projektu přeshraniční spolupráce. Jedná se například o vytvoření učňovského bavorsko-českého jazykového a odborného vzdělávacího programu, přestavbu železničního spojení Mnichov – Řezno – Plzeň ‑ Praha nebo zlepšování silniční sítě mezi oběma zeměmi. Pracovat se bude také na posílení komunikace a spolupráce mezi podniky a vzdělávacími institucemi i na společném marketingu cestovního ruchu a výstavbě přeshraniční turistické infrastruktury.

To i řada dalších bodů je obsahem závěrečné deklarace, kterou po skončení konference podpisem stvrdili vládní prezidentka Horní Falce Brigitta Brunnerová a náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro regionální rozvoj, fondy EU a informatiku Ivo Grüner.


Vládní prezidentka Horní Falce Brigitta Brunnerová a náměstek hejtmana Plzeňského kraje Ivo Grüner podepsali závěrečnou deklaraci 3. Partnerského fóra