Jste zde

2. jednání Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje

V úterý 2. června 2015 se na Krajském úřadě Plzeňského kraje konalo již 2. setkání Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje (dále jen RSK PK). Předmětem jednání bylo především projednání postupu prací na Regionálním akčním plánu a vytvoření odborných pracovních skupin, které se budou na jeho tvorbě dále podílet.

Doposud přípravu Regionálního akčního plánu (dále jen RAP) zabezpečoval pouze Krajský úřad Plzeňského kraje ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, o.p.s. Nyní se však RSK PK rozhodla zřídit odborné, tematicky zaměřené, pracovní skupiny, které by se věnovaly hlubšímu propracování RAP v jednotlivých oblastech. Na základě usnesení RSK PK vzniknou tedy následující pracovní skupiny:

  1. Pracovní skupina DOPRAVA
  2. Pracovní skupina VZDĚLÁVÁNÍ
  3. Pracovní skupina ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
  4. Pracovní skupina CESTOVNÍ RUCH
  5. Pracovní skupina INOVACE
  6. Pracovní skupina SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ZDRAVOTNICTVÍ
  7. Pracovní skupina VEŘEJNÁ SPRÁVA A IZS

Program jednání byl taktéž doplněn o aktuální informace z různých oblastí, které se týkají čerpání prostředků z evropských fondů (např. příprava Strategie ITI Plzeňské aglomerace, či aktuální informace o operačních programech). Tyto prezentace naleznete ke stažení v příloze článku společně se zápisem a souborem usnesení z tohoto jednání.

Celým jednáním přítomné provedl náměstek hejtmana pro oblast regionální rozvoj, fondy EU a informatiku p. Ivo Grüner a jako hosté se jej zúčastnili mimo jiné také Mgr. Jitka Baťková, ředitelka odboru Přípravy strategie a řízení OP VVV, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a p. Ondřej Pergl z Odboru regionální politiky, Ministerstva pro místní rozvoj.

Aktualizováno dne 06.02.2018 - 08:20