Jste zde

120 let SOŠ a SOU v Sušici

SOU a OU v Poštovní ulici vznikla v roce 1893 jako „Průmyslová škola pokračovací“. Vyučování bylo tehdy zahájeno v měšťanských školách. Zapsáno bylo 151 žáků, což byl na tehdejší dobu neočekávaný počet. Počet žáků neustále vzrůstal, až bylo v roce 1927/1928 uvažováno o stavbě samostatné budovy. Této práce se osobně ujal starosta města pan Seitz. Podařilo se mu za podpory města Sušice tuto myšlenku realizovat a tak v dubnu 1929 se začalo se stavbou budovy samostatných pokračovacích škol učňovských v Sušici.

V roce 1930 byla budova dokončena a slavnostně otevřena. Po druhé světové válce pokračovala pod názvem Základní odborná škola a vyučovala se 4 odvětví. V roce 1946/47 došlo k reorganizaci učňovského školství a na školu bylo zapsáno 440 žáků. Tento počet se výrazně zmenšil v roce 1950/51. K další výrazné změně došlo v roce 1958, kdy řízení školy převzaly školské orgány a odborný výcvik byl vrácen do učebních závodů. V šedesátých letech se počet žáků pohyboval mezi 350 - 480 v oborech zámečník, instalatér, zedník, švadlena, sklenář a elektrikář.

V této době také vzniká druhá část školy SOU zemědělská, která zahájila výuku v roce 1960. Počet učňů se na této škole pohybuje v 60 letech v rozmezí 301 - 460. Zde se vyučovaly obory se zemědělským zaměřením. Počet žáků se v následujících letech neustále měnil a stejně tak se měnily i některé obory. Ke spojení obou školy došlo ve školním roce 2004/2005. Změnil se název školy, který se v dalších letech změnil ještě několikrát, až na současný název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761.

V současné době se na škole připravuje 500 žáků ve tříletých oborech vzdělání s výučním listem, čtyřletých oborech vzdělání s maturitní zkoušku a ve dvouletém nástavbovém studiu. Součástí školy jsou 2 školní budovy, budova Domova mládeže, sportovní areál, 3 budovy odborného výcviku. Žáci mají k dispozici velmi moderní vybavení učeben, pracovišť odborného výcviku a ostatních prostorů, která slouží pro zájmovou činnost.