Jste zde

12. jednání Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje

Ve středu 20. března se v prostorách Krajského úřadu Plzeňského kraje konalo 20. jednání Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje. Hlavním cílem jednání bylo seznámit členy RSK se stavem čerpání operačních programů financovaných z ESIF a s přípravou na nové programové období 2021 - 2027.

Jednání se zúčastnil také zástupce Ministerstva pro místní rozvoj, který přítomným představil současné úkoly odboru regionální politiky MMR - především Strategii regionálního rozvoje (SRR) 21+, seznámil je s výstupy posledního jednání Národní stálé konference a představil národní dotační programy v gesci MMR pro tento rok.

Velmi zajímavou prezentaci nabídla přítomným zástupkyně plzeňské pobočky Centra pro regionální rozvoj - Ing. Havlová, která je seznámila s pokrokem v čerpání Integrovaného regionálního operačního programu a představila úspěšné projekty z Plzeňského kraje.

S přípravou na čerpání v dalším programovacím období seznámili přítomné Ing. Beneš z Útvaru koordinace evropských projektů města Plzně a Ing. Přibáň z odboru fondů a programů EU Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Veškeré prezentace z jednání a projednávané materiály naleznete v příloze tohoto článku. Další jednání RSK je plánováno na podzim 2019.

Aktualizováno dne 22.03.2019 - 07:26