Jste zde

12. jednání Krajské rady pro výzkum, vývoj a inovace Plzeňského kraje

Krajská rada pro výzkum, vývoj a inovace Plzeňského kraje se sešla 22. října 2018, aby projednala novou marketingovou strategii Plzeňského kraje pro oblast výzkumu, vývoje a inovací, a  první verzi Akčního plánu RIS3 strategie Plzeňského kraje spolu s návrhy prvních strategických projektů. Za Plzeňský kraj se jednání zúčastnil náměstek hejtmana pro oblast regionální rozvoj, fondy EU a informatiku p. Ivo Grüner.

Prvním projednávaným bodem byla Marketingová strategie Plzeňského kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, navazující na provedenou studii, která byla zpracována spolu s externím zpracovatelem. Výstupy tohoto dokumentu se přímo váží na to, jak jsou postaveny strategické cíle. Vlastní strategie se poté promítá do oblasti, ve které jsou řešeny aktivity týkající se budování značky a toho, jak se region reprezentuje a současně navrhuje kampaň.

Nejdůležitějším bodem bylo projednání a schválení Akčního plánu RIS3 strategie Plzeňského kraje. Nejvíce projektů je připravováno v oblasti Lidských zdrojů pro výzkum, vývoj, inovace a často se jedná o aktivity, které kraj podporoval, a mají návaznost na některé ze starších projektů. Představeny taktéž byly návrhy projektů vztahující se ke strategickým  cílům zaměřeným na podporu prostředí pro výzkum, vývoj a inovace, kapacity výzkumu a vývoje či motivaci k podnikání.

Členové rady se rovněž věnovali návrh postupu specializace Plzeňského kraje s využitím EDP. Cílem specializace je podpořit spolupráci výzkumných, vývojových a ekonomických kapacit v kraji vhodnými aktivitami, jako je posilování specifické infrastruktury či hledání nových perspektivní oborů a širší zapojení podnikatelského sektoru. 

Na závěr jednání Krajská rada pro výzkum, vývoj a inovace Plzeňského kraje přijala usnesení, kterým vyjádřila svůj souhlas se zněním představené Marketingové strategie Plzeňského kraje a s navrženým zněním Akčního plánu RIS3 strategie Plzeňského kraje, u rovněž doporučila předložení akčního plánu RIS3 k projednání Radě Plzeňského kraje v souvislosti s přípravou krajského rozpočtu pro rok 2019.