Jste zde

11. jednání Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje

Ve čtvrtek 25. září se na Krajském úřadě Plzeňského kraje uskutečnilo v pořadí již 11. jednání Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje. Projednáváno bylo mimo jiné vyhodnocení sběru dat pro Národní investiční plán či aktuální přehled o čerpání finančních prostředků z operačních programů ESIF.

Za Ministerstvo pro místní rozvoj ČR se jednání tentokrát zúčastnil Mgr. Ondřej Pergl, který přítomné seznámil s aktuálním stavem rozpracování Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+, přiblížil průběh příprav nového programového období po roce 2020 a představil rovněž plánované nové pojetí dotačních titulů MMR na podporu regionálního rozvoje v regionech.

Ředitel Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje, Ing. Filip Uhlík, seznámil přítomné s výsledky mapování projektů mezi zpracovateli Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání a rovněž s vyhodnocením dat, která byla v Plzeňském kraji sbírána mezi obcemi v srpnu letošního roku jako podklad pro sestavení Národního investičního plánu.

Regionální stálá konference pro území Plzeňského kraje přijala na jednání několik následujících usnesení, směřujících k národním orgánům:

Regionální stálá konference pro území Plzeňského kraje DOPORUČUJE

  1. MŠMT vytvořit nový národní dotační program zaměření na podporu investičních projektů škol a školských zařízení
  2. Řídícímu orgánu Integrovaného regionálního operačnímu programu zvážit realokaci prostředků programu ve prospěch SC 2.4
  3. Ministerstvu pro místní rozvoj zvážit realizaci obdobných dotazníkových šetření prostřednictvím sekretariátů RSK ostatních krajů tak, aby byly k dispozici data o neuspokojených investičních potřebách škol a školských zařízení v rámci celé ČR

Regionální stálá konference pro území Plzeňského kraje UKLÁDÁ

  1. Ministerstvu pro místní rozvoj informovat RSK PK o dalším využití dat získaných v rámci sběru strategických projektů obcí a krajů za účelem vytvoření Národního investičního plánu (NIP)