Jste zde

10. jednání Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje

Na konci března 2018 proběhlo již desáté zasedání Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje. Hlavními tématy jednání bylo tentokrát projednání možnosti prodloužení termínu realizace výzev 32, 33 a 66 IROP a projednání plnění Regionálního akčního plánu Plzeňského kraje.

Za Plzeňský kraj vedl jednání tentokrát p. Ivo Grüner, náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro regionální rozvoj, fondy EU a informatiku a za Ministerstvo pro místní rozvoj se jednání zúčastnila vedoucí oddělení řízení Strategie regionálního rozvoje paní Radana Leistner Kratochvílová.

V úvodu jednání pí Kratochvílová seznámila přítomné s pokrokem v přípravě Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+, představila indikativní harmonogram přípravy nového programového období po roce 2020 a následně seznámila přítomné s pokrokem v čerpání současných operačních programů a s novými publikacemi vydávanými MMR.

Vedoucí odboru fondů a programů EU Krajského úřadu Plzeňského kraje v dalším bodě seznámil přítomné s průběhem a výsledky 9. jednání Národní stálé konference. Zápis a podkladové materiály z tohoto jednání je možné si prohlédnout ZDE.

Zástupci odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje následně představili přítomným potíže s nimiž se nyní potýkají školy, které realizují své projekty v rámci výzev 32, 33 a 66 IROP. Členové RSK PK následně na jejich podporu přijali usnesení, kterým bylo schváleno podání oficiálního podnětu na MMR s žádostí o prodloužení termínu realizace u výše uvedených výzev IROP, a to minimálně do 28. 2. 2019. Podnět je jednou z příloh souboru usnesení (viz přílohy níže).

Mimo jiné pak RSK PK projednala a schválila také vymezení území realizace a dopadu projektu MAP II pro obce s rozšířenou působností Blovice, Přeštice, Rokycany, Kralovice, Tachov, Nepomuk, Horažďovice a Sušice.

Další prezenční jednání RSK PK se uskuteční v září 2018.