Jste zde

Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2010.

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo Usnesením č.780/11 na zasedání dne 9. června 2011  závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2010, a to výrokem "bez výhrad".