Jste zde

Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2008

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo Usnesením č. 111/09 na zasedání dne 15. června 2009 závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2008, a to výrokem "bez výhrad".