Jste zde

Žádosti pro zdravotnická zařízení k registraci sociálních služeb dle zák. č. 108/2006 Sb.

Žádosti pro zdravotnická zařízení o registraci  sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (dále MPSV) -  http://portal.mpsv.cz/forms
 
Pro přehlednost a usnadnění hledání jsou v příloze formuláře pro zdravotnická zařízení, která budou poskytovat sociální služby dle § 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.