Jste zde

Územní energetická koncepce Plzeňského kraje

Územní energetická koncepce Plzeňského kraje (ÚEK PK)

 

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo dne 1. června 2004 Územní energetickou koncepci PK. Povinnost pořizovat koncepci je krajům uložena zákonem č. 406/2000 Sb. ÚEK PK je závazným podkladem pro územní plánování. Celý dokument je k dispozici v přílohách.