Jste zde

Přílohy k výzvě

Níže naleznete Přílohy 1 - 4 výzvy k podávání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu "Aktivity v rámci projektu Personální strategie - efektivní řízení lidských zdrojů na Krajském úřadě Plzeňského kraje“.