Zlatý erb 2018

22. listopadu 2017

Plzeňský kraj vyhlásil pro rok 2018 krajské kolo soutěže Zlatý erb. Propozice soutěže naleznete zde .

Vzhledem k mimořádnému zatížení celé veřejné správy na počátku roku 2018, především díky konání volby prezidenta ČR, i dalším výzvám, kterým museli pracovníci měst a obcí čelit, a na žádost některých krajů i obcí se organizátoři rozhodli prodloužit uzávěrku základních kategorií 20. ročníku soutěže do 31. ledna 2018 do 14.hodin
 

Cílem soutěže je podpořit modernizaci místních samospráv prostřednictvím rozvoje informačních služeb. Soutěž byla v roce 2002 oceněna jako finalista světové prestižní ceny Stockholm Challenge Award a v roce 2011 zvítězila v soutěži Český zavináč. Zlatý erb již tradičně poutá pozornost měst, obcí, veřejnosti a médií.
 
Smysl soutěže Zlatý erb spočívá nejen ve vlastním srovnání webů měst a obcí, ale poskytuje také jejich webmasterům a provozovatelům užitečné informace a hodnocení pro další zlepšování.

Soutěž je organizována v krajských kolech a v navazujícím celostátním kole. Kraje sestavují odbornou porotu, která hodnotí webové stránky a elektronické služby svých měst a obcí.
V krajských kolech se hodnotí tzv. povinně zveřejňované informace, kvalita úřední desky podle správního řádu, rozsah zveřejněných dalších informací, názornost ovládání webu, navigace a přehlednost stránky, výtvarné zpracování a další, vše je uvedeno v Propozicích soutěže.

Soutěžící budou mít k dispozici také oficiální metodiku Ministerstva vnitra ČR pro územní samosprávy „Metodické doporučení k činnosti územních samosprávných celků – Povinné a dobrovolné zveřejňování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím“, která jim může výrazně pomoci k bezchybnému zvládnutí jednoho z důležitých kritérií soutěže.

Podrobnosti o soutěži najdete na http://zlatyerb.cz .

Hlavní ceny budou v krajském i celostátním kole uděleny v kategoriích:
a) nejlepší webové stránky města
b) nejlepší webové stránky obce
c) Smart City a elektronické služba


I letos se mohou soutěžící těšit na zajímavé finanční ocenění!


Jak se soutěže zúčastnit?
Krajského kola Plzeňského kraje soutěže Zlatý erb se mohou zúčastnit města a obce kraje se svými oficiálními webovými stránkami, elektronickými službami a turistickými webovými prezentacemi. Formulář přihlášky do soutěže je k dispozici na webové stránce soutěže http://zlatyerb.cz/. Přihlašovány nemusí být pouze nové stránky, přihlaste své léta dobře fungující stránky.

 

Zahájení příjmu ohlášení  od 1. listopadu 2017.
Uzávěrka příjmu přihlášek je prodloužena z 19.ledna na 31.ledna 2018 do 14:00.

O slavnostním vyhlášení vítězů krajského kola soutěže Zlatý erb budete informováni.

Více informací podá  Jiřina Balejová, jirina.balejova@plzensky-kraj.cz, případně koordinátor soutěže Mgr. Jitka Hajžmanová, hajzmanova@zlatyerb.cz

 

Hlavní organizátor soutěže Zlatý erb, spolek Český zavináč, vydal za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR souhrnnou brožuru shrnující vše podstatné z 19. ročníku soutěže. Vedle kompletních výsledků a historie zde čtenáři najdou i postřehy a hodnocení řady osobností veřejné správy, které byly s uplynulým ročníkem nějakým způsobem spojeni, stejně jako ohlédnutí předsedy celostátní poroty soutěže Tomáše Holendy za uplynulými dvěma desítkami let. Publikace byla distribuována se čtvrtým číslem časopisu Obec a finance a její elektronická verze je pro všechny zájemce k dispozici zde