Zlatý Erb 2015

13. března 2015

Ceny vítězům krajského kola soutěže Zlatý erb o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí budou předány na slavnostním ceremoniálu za účasti hejtmana kraje pana Václava Šlajse.

 

Ceremoniál se koná:

Kdy: v pondělí 23.03.2015 ve 14:00 hod.

Kde: v sále zastupitelstva Krajského úřadu Plzeňského kraje

 

Blahopřejeme finalistům krajského kola. Jsou to (abecedně bez uvedení pořadí, bez rozlišení kategorií):

Bolešiny

Čížkov

Hrádek

Přeštice

Příchovice

Rochlov

Rokycany

Slatina

 

Vítězové jednotlivých kategorií postoupí do celostátního kola, které bude vyhodnoceno na konferenci ISSS dne 13.04.2015 v Hradci Králové.

 

Na slavnostní ceremoniál srdečně zveme všechny finalisty, členy poroty a novináře.

 

Děkujeme členům poroty za úsilí, které hodnocení věnovali.

 

Další podrobnosti, složení poroty a podrobný výpis bodů členů poroty budou zveřejněny po slavnostním ceremoniálu na stránkách soutěže http://zlatyerb.obce.cz/ v sekci krajského kola.

 

 

V Plzni, dne 13.03.2015

Za kraj Plzeňský: Ing. Eliška Pečenková vedoucí odboru informatiky

Za Sdružení Zlatý erb Vít Savický a Roman Milner, zástupce organizátora soutěže