Zlatý erb 2011

11. listopadu 2013

Ceny vítězům krajského kola soutěže Zlatý erb o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí budou předány na slavnostním ceremoniálu za účasti hejtmana kraje pana Chovance.

Ceremoniál se koná:
Kdy: ve středu 16.3.2011 od 12:45 h
Kde: v sále ZPK č. dveří 174 na KÚPK Škroupova 18, Plzeň

Blahopřejeme finalistům krajského kola. Jsou to (abecedně bez uvedení pořadí, bez rozlišení kategorií):
Blovice, Kvíčovice, Manětín, Němčovice, Rokycany, Řenče, Vrčeň, Zvíkovec.

Vítězové jednotlivých kategorií postoupí do celostátního kola, které bude vyhodnoceno na konferenci ISSS dne 4. 4. 2011 v Hradci Králové.

Na slavnostní ceremoniál srdečně zveme všechny finalisty, členy poroty a novináře.

Děkujeme členům poroty za úsilí, které hodnocení věnovali.

Další podrobnosti, složení poroty a podrobný výpis bodů členů poroty budou zveřejněny po slavnostním ceremoniálu na stránkách soutěže http://zlatyerb.obce.cz v sekci krajského kola.


V Plzni, dne 11.3.2011

Za kraj Plzeňský: Ing. Václav Koudele, vedoucí Odboru informatiky

Za Sdružení Zlatý erb a portál Města a obce online – Jan Savický a Roman Milner, organizátor soutěže

Co je soutěž Zlatý erb?
Zlatý erb je soutěží o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí. Letos vyhlásilo Sdružení Zlatý erb 13. ročník.
• Osobní záštitu nad soutěží převzal JUDr. František Vavera Ph.D., státní tajemník a náměstek ministra vnitra pro veřejnou správu, legislativu a archivnictví.
• Nad cenou o nejlepší elektronickou službu převzal osobní záštitu prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Ing. František Dohnal.
• Cenu veřejnosti zaštiťuje Asociace krajů České republiky.
• Cenu o nejlepší bezbariérový přístup zaštiťuje Ministerstvo vnitra.
• Cenu o nejlepší turistickou prezentaci zaštiťuje Ministerstvo pro místní rozvoj.

Krajská kola vyhlašují kraje ČR. Soutěž je pořádána ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR, sdružením Český zavináč, portálem Města a obce online a konferencí ISSS. Zlatý erb byl oceněn jako finalista světové soutěže Stockholm Challenge Award.

Smysl soutěže Zlatý erb spočívá nejen ve vlastním srovnání webů měst a obcí, ale poskytuje také jejich webmasterům a provozovatelům užitečné informace a hodnocení pro další zlepšování.

Soutěž Zlatý erb je organizována v krajských kolech a v navazujícím celostátním kole. Předsedou celostátní poroty je Ing. Tomáš Holenda. Obce kraje, které nevyhlásí své krajské kolo, hodnotí tzv. Malá porota pod vedením Ing. Jiřího Benedikta.

Kraje sestavují odbornou porotu, která hodnotí webové stránky a elektronické služby svých měst a obcí. V krajských kolech se hodnotí tzv. povinně zveřejňované informace, kvalita úřední desky podle správního řádu, rozsah zveřejněných dalších informací, názornost ovládání webu, navigace a přehlednost stránky, výtvarné zpracování a bezbariérová přístupnost.

Hlavní ceny budou v krajském i celostátním kole uděleny v kategoriích:
a) nejlepší webové stránky města
b) nejlepší webové stránky obce
c) nejlepší elektronická služba

Na celostátní úrovni na konferenci ISSS v Hradci Králové se opět budou vyhlašovat i zvláštní ceny za bezbariérový přístup, zvláštní cena za nejlepší turistickou prezentaci a zvl. cena pro web kraje.

Děkujeme sponzorům hlavních cen společnostem Microsoft a Olympus. Společnost Velebný & Fam dodává stolní vlaječky soutěže.

Za Sdružení Zlatý erb a portál Města a obce online: Jan Savický a Roman Milner, organizátor soutěže.

 

TISKOVÁ ZPRÁVA -

http://www.plzensky-kraj.cz/cs/article/soutez-zlaty-erb-2011-plzensky-kraj-vysledky-krajskeho-kola

TISKOVÁ ZPRÁVA ZPRÁVA po celostátním kole - http://www.plzensky-kraj.cz/cs/article/nemcovice-vyhraly-cenu-verejnosti-v-soutezi-zlaty-erb