Zlatý erb 2010

11. listopadu 2013

Ceny vítězům krajského kola soutěže Zlatý erb o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí budou předány na slavnostním ceremoniálu za účasti hejtmanky kraje Doc. MUDr. Milady Emmerové, CSc

Ceremoniál se koná:
Kdy: 29.3. 2010 od 12:50
Kde: Sál ZPK č. dveří 174 na KÚPK Škroupova 18, Plzeň

Blahopřejeme finalistům krajského kola. Jsou to (abecedně bez uvedení pořadí, bez rozlišení kategorií):
Blovice
Domažlice
Horažďovice
Mladý Smolivec
Plzeň
Řenče
Vrčeň
Štichov

Vítězové jednotlivých kategorií postoupí do celostátního kola, které bude vyhodnoceno na konferenci ISSS dne 12. 4. 2010 v Hradci Králové.

Na slavnostní ceremoniál srdečně zveme všechny finalisty, členy poroty a novináře.

Děkujeme členům poroty za úsilí, které hodnocení věnovali.

Další podrobnosti, složení poroty a podrobný výpis bodů členů poroty budou zveřejněny po slavnostním ceremoniálu na stránkách soutěže http://zlatyerb.obce.cz v sekci krajského kola.

Za kraj Plzeňský: Ing. Václav Koudele
Za Sdružení Zlatý erb a portál Města a obce online – Jan Savický