Žádosti pro poskytovatele sociálních služeb k registraci

19. srpna 2011 11:05, aktualizováno 12. listopadu 2019 10:59, Ing. Dagmar Steinbachová

Formuláře žádostí pro poskytovatele sociálních služeb o registraci sociálních služeb a formulář "Žádost o zápis do registru poskytovatelů sociálních služeb" (sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, speciální lůžková zdravotnická zařízení hospicového typu a dětský domov) dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR:

https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare#oblast-registru-poskytovatelu-socialnich-sluzeb.


 

Bližší informace k registracím poskytovatelů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, podá Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Plzeňského kraje, oddělení sociálních služeb, Bc. Jana Maroušková, tel. 377 195 570, e-mail: jana.marouskova@plzensky-kraj.cz a Gabriela Havlová, tel. 377 195 163, e-mail: gabriela.havlova@plzensky-kraj.cz.