Výstava Listopad 1989 v Plzni aneb Na podzim padá listí a komunisti

21. října 2019 10:43, aktualizováno 09:43, Mgr. René Zeithaml

V přednáškovém sále Západočeského muzea v Plzni se za účasti hejtmana Josefa Bernarda a primátora města Plzně Martina Baxy uskutečnilo 17. října 2019 slavnostní zahájení výstavy Listopad 1989 v Plzni aneb Na podzim padá listí a komunisti.

Výstava nás zavede do poslední fáze normalizačního období Československa, které vyvrcholilo pádem komunistického režimu 17. listopadu roku 1989. Je zaměřena především na plzeňský region a pomocí dobových artefaktů, dokumentů, plakátů a fotografií nám připomíná nejen život v období reálného socialismu, ale i jeho revoluční závěr. Zajímavostí koncepce výstavy je i fakt, že se na jejím ztvárnění podílejí i přímí účastníci listopadové revoluce v Plzni," uvedla kurátorka výstavy Iva Tománková.

Jako další doprovodný program k této výstavě Západočeské muzeum v Plzni ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla (KVH) a s Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara, Západočeské univerzity v Plzni připravilo edukační program "SVOBODNÁ GENERACE", který je určený žákům a studentům ZŠ a SŠ. Edukačně zážitkový program "SVOBODNÁ GENERACE" reflektuje výročí 30 let od sametové revoluce. Mezioborový program klade důraz na kritické myšlení, samostatné výtvarně-literární vyjádření a kreativní využití získaných kulturních a historických znalostí. Inspiračním zdrojem programu je dílo Václava Havla Antikódy.

Výsledkem programu bude mimo edukačně zaměřeného zážitku také ručně vázaná kniha vzkazů SVOBODNÉ GENERACE, sestavená z listů, které vytvoří sami žáci během workshopu. Kniha bude slavnostně předána Knihovně Václava Havla.

Dále budou probíhat komentované prohlídky výstavy s kurátory. Výstava potrvá do 12. ledna 2020.

Fotogalerie: