Výsledky Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2019

01. dubna 2019 06:24, aktualizováno 02. prosince 2019 10:08, Ing. Pavlína Kučerová

Ministerstvo vnitra České republiky (MVČR) pro rok 2019 obdrželo 201 žádostí 96 žadatelů (obcí, měst, krajů; žádný DSO žádost nepodal), z toho 23 žádostí 9 krajů. Současně byly Komisi podány informace o 27 loni schválených „víceletých“ projektech, které pokračují i v roce 2019, a se kterými je potřeba v dotacích na rok 2019 již počítat.

Celkové požadavky na dotaci včetně víceletých projektů uplatněných v r. 2019 byly ve výši 69.815.468 Kč, z toho pouze na rok 2019 se jednalo celkově o částku 50.051.399 Kč (a z toho 21.644.156 Kč na investice a 28.407.243 Kč na neinvestice). S „víceletými“ projekty schválenými v r. 2018 na rok 2019 ve výši 14 947 628,44 Kč se jednalo o celkový požadavek na neinvestice pro rok 2019 ve výši 43.354.871,44 Kč, s investicemi pak o 64.999.027,44 Kč.

Ministerstvo vnitra disponovalo částkou 54.939.917,44 Kč, ve skladbě 20.765.151 Kč investičních prostředků a 34.174.766,44 Kč neinvestičních prostředků.

V neinvestičních prostředcích bylo nutno odečíst částku 14.947.628,44 Kč loni schválených víceletých projektů s částkou na r. 2019. Pro nové žádosti na rok 2019 tak MVČR disponovalo částkou ve výši 19.227.138 Kč neinvestičních prostředků, společně s investicemi celkem 39.992.289 Kč. Celkově tak požadavky na dotaci převyšovaly prostředky, které byly k dispozici o 10.059.110 Kč. O tyto prostředky bylo nutné požadavky krátit/nepodpořit.

Republikový výbor pro prevenci kriminality (RVPPK) schválil dne 28. března 2019 návrh Komise RVPPK pro výběr projektů Programu PK o celkové výši dotace v součtu: 57.975.707 Kč zahrnující i víceleté projekty APK a Domovník preventista. Přímo na rok 2019 je určena částka ve výši celkem 54.938.215,44 Kč (39.990.587 Kč bez víceletých projektů podpořených na rok 2019 v roce 2018), z toho 37.185.059,44 Kč neinvestičních prostředků a 17.753.156 Kč na investice. Tabulka podpořených projektů (Protokol o hlasování komise) i zápis z jednání Komise tvoří přílohu této informace.

Stanovisko RVPPK podléhá ještě schválení ministrem vnitra, který má jako poskytovatel dotace konečné slovo.

RVPPK souhlasil s podporou celkem 172 projektů prevence kriminality (z toho 21 krajských projektů). Celkem 29 projektů nebylo podpořeno (z toho 4 z formálních důvodů, zbytek nedosáhl v hodnocení min. počtu bodů).

Výsledky Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2019 naleznete v níže uvedeném odkazu:

https://www.mvcr.cz/clanek/vysledky-programu-prevence-kriminality-na-mistni-urovni-na-rok-2019.aspx