Výsledky krajského kola soutěží Zlatý erb 2018, Junior Erb 2018 a o nejlepší webovou stránku příspěvkové organizace

obrazek
01. března 2018 17:45, aktualizováno 16:45, Mgr. René Zeithaml

Na Krajském úřadě Plzeňského kraje byly 1. března 2018 vyhlášeny výsledky krajského kola soutěží Zlatý erb 2018, Junior erb 2018 a Cena hejtmana Plzeňského kraje 2018 o Nejlepší webovou stránku příspěvkové organizace.

Ceny vítězům 15. ročníku krajského kola soutěže Zlatý erb 2018 o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí byly předány na slavnostním ceremoniálu na Krajském úřadě Plzeňského kraje za účasti hejtmana Josefa Bernarda jeho a náměstka pro oblast regionálního rozvoje, fondů EU a informatiku Ivo Grünera. „Těší mi, že o tuto soutěž je každoročně zájem ze strany účastníků. Za několik let budeme hodnotit současnou Vaši práci tak, jako dnes hodnotíme práci kronikářů," uvedl při zahájení hejtman.

Zároveň byli dnes vyhlášeni vítězové 6. ročníku soutěže určené mladým lidem do 18 let Junior erb 2018 a již potřetí Cena hejtmana Plzeňského kraje 2018 o Nejlepší webovou stránku příspěvkové organizace.

Do Zlatého erbu 2018 se přihlásilo 13 měst, 10 obcí a 12 elektronických služeb. Vítězové Junior erbu 2018 byli vybíráni z 19 přihlášených projektů, vítězové Ceny hejtmana Plzeňského kraje 2018 o Nejlepší webovou stránku příspěvkové organizace z 9 projektů.

Výsledky krajského kola Zlatý erb 2018 (podle kategorií)

Nejlepší webové stránky města
   1. místo – Stod
            http://www.mestostod.cz/
   2. místo – Starý Plzenec
            https://www.staryplzenec.cz/
   3. místo – Rokycany
            http://www.rokycany.cz/

Nejlepší webové stránky obce
   1. místo – Slatina
            http://www.obec-slatina.eu/  
   2. místo - Řenče
            http://www.rence.cz/
   3. místo – Trnová
            http://www.trnova.cz/

Nejlepší elektronická služba
   1. místo – Starý Plzenec: Rezervační systém hradu Radyně:
           http://www.hrad-radyne.cz/turista/rezervace-mimoradnych-komentovanych-prohlidek/
   2. místo – Kožlany: Mobilní rozhlas
           https://www.kozlany.cz/titulni-strana/udalosti-v-obci-a-okoli/aktuality/mobilni-rozhlas/
   3. místo – Plzeň: Katalog sociálních služeb
           https://socialnisluzby.plzen.eu/katalog-sluzeb/

 

Do celostátního kola postupují:
  • Stod (Nejlepší webová stránka města - http://www.mestostod.cz)
  • Slatina (Nejlepší webová stránka obce - http://www.obec-slatina.eu)
  • Starý Plzenec - Rezervační systém hradu Radyně (Smart City a   nejlepší elektronická služba - http://www.hrad-radyne.cz/turista/ rezervace-mimoradnych-komentovanych-prohlidek/).

Výsledky krajského kola soutěže Junior Erb 2018
   1. místo – Jakub Štěpánek, Gymnázium Mikulášské náměstí
            http://www.em-simulace.eu/
   2. místo – Jakub Štěpánek, Gymnázium Mikulášské náměstí
            http://betaotevrenaveda.tode.cz/
   3. místo – Matěj Kadlec a Vít Kilián; VOŠ a SPŠE Plzeň
            http://vyletyplzen.wz.cz/index.html/
     – Daniel Pavíza; VOŠ a SPŠE Plzeň
 http://frantiskanskyklaster.4fan.cz/

 

Výsledky Ceny hejtmana Plzeňského kraje 2018 – Nejlepší webová stránka příspěvkové organizace
   1. místo – Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace
            http://www.zsstod.cz/
   2. místo – VOŠ a SPŠE Plzeň
            https://www.spseplzen.cz/
   3. místo – Tyršova ZŠ a MŠ Plzeň – Černice
            https://tyrsovazsams.plzen.eu/

 

Zlatý erb je soutěž o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí.

Smysl soutěže Zlatý erb založené v roce 1999 jako nástroj pro podporu modernizace místních samospráv spočívá nejen ve vlastním srovnání webů měst a obcí, ale poskytuje také jejich webmasterům a provozovatelům užitečné informace a hodnocení pro další zlepšování.

Soutěž Zlatý erb je organizována v krajských kolech a v navazujícím celostátním kole.

Krajská kola vyhlašují jednotlivé kraje České republiky. Soutěž je pořádána ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR, sdružením Český zavináč, portálem Města a obce online a konferencí ISSS.

Kraje sestavují odbornou porotu, která hodnotí webové stránky a elektronické služby svých měst a obcí. V krajských kolech se hodnotí tzv. povinně zveřejňované informace, kvalita úřední desky podle správního řádu, rozsah zveřejněných dalších informací, názornost ovládání webu, navigace a přehlednost stránky, výtvarné zpracování a bezbariérová přístupnost.

Hlavní ceny v krajském i celostátním kole jsou uděleny v kategoriích:
   a) nejlepší webové stránky města
   b) nejlepší webové stránky obce
   c) nejlepší elektronická služba

Zlatý erb byl v roce 2002 oceněn jako finalista světové soutěže Stockholm Challenge Award a jako vítěz soutěže Český zavináč 2011.

Junior erb je soutěž pro mladé lidi do 18 let, kteří se aktivně zajímají o internet a tvorbu webových stránek spojených s určitou obcí, městem, městskou částí, regionem apod, například webové stránky obce, města, stránky školy, sportovního oddílu, sdružení, webové stránky týkající se nějakým způsobem určitého regionu či nějaké místní pamětihodnosti. Do soutěže se mohou zapojit jak jednotlivci do 19 let, tak týmy, kde 2/3 týmu a přihlašovatel musí být mladší 19 let. Přihlásit se mohou i školní třídy, které vytvářejí podobné projekty v rámci výuky.

Cenu hejtmana Plzeňského kraje o Nejlepší webovou stránku příspěvkové organizace vyhlašuje Plzeňský kraj od roku 2015. Smysl soutěže spočívá nejen ve vlastním srovnání webů zřizovaných organizací, ale poskytuje také jejich webmasterům a provozovatelům užitečné informace a hodnocení pro další zlepšování.

Fotogalerie: